top of page
College Student Going to School

Privacy Regelement

PRIVACYVERKLARING
Adams Universal Academy (AUA) 

 

wil zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie en de privacy van onze potentiële en bestaande klanten en onze werknemers beschermen. Het privacy beleid van Adams Universal Academy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, inclusief persoonlijke gegevens die zijn verzameld of verzonden via onze websites, mobiele applicaties of via onze officiële sociale media-pagina's of via andere online en offline kanalen, zoals hieronder verder beschreven. 
Als u niet in staat of bereid bent om ons de persoonlijke informatie te geven die we redelijkerwijs nodig hebben, kunnen we u mogelijk niet van dienst zijn.
Adams Universal Academy, de verwerkings verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit privacy beleid, is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermings wetgeving.

1- Op welke gegevensverwerking zijn de regels van toepassing?
Persoonlijke gegevens bieden informatie of stukjes informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd, zoals:
● Naam en contactgegevens (bijvoorbeeld: post- en e-mailadres, telefoonnummer)
● stad waar u woont
● Geboortedatum, BSN

2- Wat is het doel van de verwerking?
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Adams Universal Academy voor het voltooien van uw registratie, voor klantenservice, administratieve diensten of anderszins wat nodig is om het contract tussen u en ons uit te voeren of zoals verder beschreven in dit beleid.
We kunnen persoonlijke gegevens ook gebruiken voor:
1. statistische doeleinden, berekening van gebruiksniveaus en helpen bij het diagnosticeren van serverproblemen.
2. Om u toe te staan contact op te nemen met andere gebruikers en zij met u via de services van Adams Universal Academy, zoals toegestaan door het relevante service. 

Als u uw toestemming hebt gegeven:
1. Om onze diensten op de markt te brengen, inclusief speciale aanbiedingen op basis van uw interesses, bijvoorbeeld via e-mail.

3- Hoe lang worden de gegevens bewaard?
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de tijd die nodig is en voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of in overeenstemming met termijnen die zijn vastgesteld door de wet en de praktijk op de markt, tenzij verder bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vestiging, uitoefening of verdediging van juridische claims of tenzij een specifieke periode is meegedeeld.
We bewaren beperkte delen van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor marketingdoeleinden totdat u uw toestemming intrekt, of tot drie jaar. 

4- Hoe de dienstverlener omgaat met verstrekking aan derden ?
We delen persoonlijke gegevens als we denken dat deze nodig zijn : 
(a) onder toepasselijk recht; 
(b) om te voldoen aan wettelijke procedures; 
(c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties;
(d) om onze algemene voorwaarden of een contract af te dwingen; 
(e) onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, u of anderen beschermen; 
(g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of om de schade die we kunnen oplopen te beperken.
Ik heb de privacyregels gelezen en begrepen, en ga ermee akkoord.

bottom of page